Bušín

Výuka probíhá ve třídách Základní školy a Mateřské školy Bušín. Žáci zde mohou navštěvovat studijní zaměření:

Hra na zobcovou flétnu

Vyučující: Mgr. Alexandra Rubešová, Pavla Nejedlá

Součástí výuky je také hodina Nauky o hudbě (Hudební nauky), určená pro žáky přípravného studia a 1. – 5. ročníků I. stupně.