• V sobotu 12. ledna 2019 se v Praze na Staroměstském náměstí v domě U Kamenného zvonu uskutečnil Koncert hudebního nakladatelství Českého rozhlasu na počest skladatele filmové, televizní, populární a muzikálové hudby Karla Svobody. Dvě nadané klavíristky z naší ZUŠ, Lucie Mrákavová a Anna Hrochová, vzdaly poctu tomuto autorovi skladbou pro čtyři ruce z filmu Tři oříšky pro Popelku – Na královském bále. Kromě hudby z této pohádky se sálem jednoho z nejcennějších středověkých měšťanských domů v Praze nesly další melodie z dílny Karla Svobody. Skladby ze seriálu Cirkus Humberto střídala hudba z filmu Noc na Karlštejně, Jak se budí princezny nebo tóny ze seriálu Včelka Mája a Létající Čestmír. To vše se linulo z klavíru, který se tento den rozezněl pod prsty čtyřručních dvojic, a to díky skvělé aranžérské práci Martina Hyblera, který skladby Karla Svobody upravil pro klavír na čtyři ruce a který svou přítomností na koncertě přispěl k uctění památky Karla Svobody. Kromě tohoto skladatele se v publiku objevil také ředitel České filharmonie David Mareček, klavírista a hudební pedagog Ivo Kahánek, hudební skladatel Milan Dvořák, tanečník, režisér a choreograf Vlastimil Harapes, kunsthistorička Eliška Fučíková, evangelický farář Miloš Rejchrt, produktový specialista Českého rozhlasu Jiří Dohnal a ředitelka nadačního fondu Světluška Gabriela Drastichová.

    V úvodu koncertu zazněly slavnostní fanfáry v podání hráčů na lesní rohy a po krátkém shrnutí hudební dráhy Karla Svobody se z úst moderátorky Naděždy Hávové představili vybraní žáci ZUŠ z celé České republiky, posluchači Konzervatoře Jana Deyla a svým výkonem přispěli i dva ostřílení profesionálové David Mareček a Ivo Kahánek. Cílem Českého rozhlasu na tomto koncertě bylo spojit špičkové umělce s těmi začínajícími, vidomé s nevidomými a také propojit všechny přítomné s těmi, kdo už jsou mezi námi jen v díle, které vytvořili.

    Našim dvěma klavíristkám patří velký dík za vzornou reprezentaci ZUŠ Zábřeh na této prestižní akci.

    Odkaz na video z koncertu: https://www.rozhlas.cz/nakladatelstvi/bulletin/_zprava/skladatel-ktery-zasahl-generace-hudebni-nakladatelstvi-ceskeho-rozhlasu-usporadalo-koncert-skladeb-karla-svobody–1806675

Top