• Ve dnech 21. a 22. května 2018 se v Základní umělecké škole Zábřeh konaly tradiční výchovné koncerty pro předškoláčky z mateřských škol Zábřeha i okolí spojené s prohlídkou všech oborů. Dětí se sešlo přes dvě stovky.

    V koncertním sále pro ně byl připraven krátký hudební program. Přivítali je králíci z klobouku Bob a Bobek, kteří společně s dětmi poznávali jednotlivé hudební nástroje. Žáci naší „hudebky” jim představili a zahráli na příčnou i zobcovou flétnu, klavír, trubku a housle.

    Poté byli předškoláci rozděleni do menších skupinek a postupně navštívili i ostatní oddělení základní umělecké školy. Literárně-dramatický obor se prezentoval krátkým workshopem, který si pro ně žáci v sále LDO připravili. V atelierech výtvarného oboru mohly děti zhlédnout práce žáků plošné a prostorné tvorby, mediální tvorbu, animace a videozáznam z vernisáže s módní show. Děti nevynechaly samozřejmě ani ukázky klasických, lidových či moderních tanců ve velkém zrcadlovém baletním sále, kde se jim svými dechberoucími choreografiemi představili žákyně a žáci oboru tanečního. Následně si zde sami předškoláci mohli vyzkoušet jednoduché taneční krůčky. Závěrem si prohlédli i učebnu nauky o hudbě, kde se zvídaví návštěvníci seznámili s tím, co se v této barevné, obrázky a notami vyzdobené třídě odehrává, a co se zde mohou naučit. Vyzkoušeli si krátkou ochutnávku toho, s čím se mohou při výuce hudební teorie setkat. Pojmenovali řadu Orffových hudebních nástrojů, na které si spolu s hudbou z baletu Louskáček známého hudebního skladatele Petra Iljiče Čajkovského zkusili zahrát. Na stejnou, dětem již dobře známou, hudební ukázku pracovali s pomůckou zvanou padák, pomocí které pohybem vyjadřovali, co jim tato hudba vlastně říká.

    Věříme, že se děti návštěvou naší základní umělecké školy obohatily a také inspirovaly ke svému vlastnímu studiu některého se zde vyučovaných oborů. Na mnohé z nich se tedy budeme těšit u zápisu konaného v odpoledních hodinách dnů 11. – 13. června v budově školy.

Top