• Tradiční Koncert učitelů ZUŠ Zábřeh se konal 12. dubna 2018 v sále školy.

  Hned na úvod představil ředitel školy Pavel Doubrava historii koncertního křídla zn. Bösendorf, které bylo jen několik dnů před koncertem dodáno z generální opravy a nyní zaujímá místo vedle koncertního křídla Boston.

  Koncert zahájily varhany. Zazněla Fantasie G dur J. S. Bacha a část z cyklu Labyrint světa a ráj srdce Petra Ebena v podání Hany Bednářové. Zvuk i obraz byl přenášen digitálně, varhany jsou umístěny v učebně nad sálem. Dechové nástroje byly zastoupeny pozounem Lukáše Václava a basklarinetem Aleny Rakové. V zajímavé kombinaci s violoncellem přednesly Telemannovu sonátu. Smyčcové oddělení připravilo Händlovo Alleluja z oratoria Mesiáš v úpravě pro smyčcový kvartet. Představili se v něm Dominik, František a Kryštof Kolčavovi a Pavlína Chudá.

  Nechyběl ani sólový zpěv. Magdaléna Kučerová s klavíristkou Martinou Valentovou naplnily sál áriemi Purcella a Rossiniho. Překvapením byl i zvukově zajímavý duet violoncella s kytarou, ke kterým oba interpreti František Kolčava a Petr John přidali také zpěv. Představili píseň anglického zpěváka Stinga Fields of Gold. Scénická klavírní sonáta Luboše Fišera vtáhla svou sugestivní melancholií všechny posluchače. Klavíristka Zuzana Řeháková přesvědčivě představila barevnost a emotivnost svého projevu.

  Na závěr se v premiéře rozezněla obě klavírní křídla, Boston a Bösendorf. Čtyři klavíristky, Lenka Čermáková, Zuzana Řeháková, Jana Stejskalová, Eva Vurstová, zvolily pro slavnostní tečku za Koncertem učitelů Slovanský tanec č. 1 Antonína Dvořáka v úpravě pro osm rukou. Mohutnost zvuku a stříbřité diskanty naplnily celý sál…

  Nikdo nebyl na pochybách, že budoucnost zábřežské ZUŠ je v dobrých rukou a že i nová generace své řemeslo umí. Mluveným slovem provázela publikum Lenka Hadová.

   

  Srdečně také zveme na Galakoncert, který se uskuteční 31. května v 18.00 hodin ve velkém sále kulturního domu v Zábřehu.

Top