• Smyčcový orchestr naší ZUŠ teprve zakládá svou tradici, ale i přes to vyrazil na zkušenou do světa. Konkrétně si za svůj cíl vybral krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře smyčcových souborů a orchestrů v Hranicích, které se konalo 23. března. Jak dokládají fotografie, výprava se nesla v dobré náladě. Kromě cesty vlakem, soutěžení a poslechu ostatních souborů a orchestrů zbyl čas na protažení svalů na prolézačkách v přilehlém parku. Z celé výpravy jsme si přivezli dobrou náladu, inspiraci k další práci, radost z pěkné muziky a dokonce i 2. cenu, což nás mile překvapilo.

Top