• V úterý 20. 3. 2018 proběhlo v Olomouci krajské kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu. Během celého dne se na pódiu koncertního sálu ZUŠ Žerotín vystřídalo 91 zpěváků od nejmenších po dospělé. Předsedkyní pětičlenné poroty byla Mgr. et MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. z JAMU Brno, členy poroty např. nestorka opery Moravského divadla Olomouc paní Jana Majtnerová nebo Mgr. Art. Lea Vítková z Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž. Z naší školy získala první místo Anna Kozáková, druhá místa si přivezly Elena Scholzová a Zuzana Štanclová. Všem žákům blahopřejeme!

Top