• 22. února proběhlo v naší škole okresní kolo Národní soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu.  Soutěžilo 28 žáků ze Zábřehu, Šumperka, Mohelnice a Loštic. Předsedkyní poroty byla paní Bc. Martina Forštová, vyučující zpěvu na Konzervatoři Pardubice.  Škola poskytla dětem zázemí pro bezstarostný průběh soutěže – rozezpívání ve třídách, možnost zvukové zkoušky na koncertním sále, občerstvení ve školní kavárně. Do krajského kola postupují: Zábřeh 3 žáci, Šumperk 7 žáků, 3 dua, 1 trio, Mohelnice 1 žák, Loštice 1 žák. Vítězům blahopřejeme.

Top