• Žáci tanečního oboru pod vedením pana učitele Reného Kuzníka představili v neděli 21. 1. 2018 svoje tance. Diváci měli možnost zhlédnout tanec lidový, klasický i scénický. Nejmenší děti z přípravného ročníku zatančily na hudbu dětských lidových písní a říkadel. Žáci prvního ročníku ztvárnili píseň Najednou z Disneyho příběhu Ledové království. Druhý a třetí ročník nás díky hudebnímu podkladu italského skladatele Ludovica Einaudiho vtáhl nejdříve do proměnlivé povahy podzimu a poté se diváci přenesli do zahrady, kde dívka čtoucí knihu sní svůj sen o tančících vílách. Následovala ukázka z baletní pohádky Louskáček a starší žákyně zatančily Květinový valčík, ve kterém předvedly klasickou techniku na špičkách. V následujících skladbách zazněly skladby a písně moderní i hudba filmová. Vyjádřit pohybem dotěrné myšlenky, které nám brání usnout, se podařilo v tanci nazvaném Nechtěno, který tančili žáci sedmého ročníku. Hlavní role se zhostila Markéta Žalio. Poslední tanec byl zasazen do období druhé světové války. Nejstarší tanečníci svými kostýmy a příběhem donutili diváka zapřemýšlet o pomíjivosti lidského bytí na tomto světě a o tom, co je v životě skutečně důležité…

Top