• První vernisáž roku 2018 připravil nadějný a úspěšný mladý malíř Aleš Jiroušek. Výstava pod názvem Toulky ateliérem je průřezem jeho tvorby. Výtvarníka představil kurátor výstav Josef Macek, který seznámil návštěvníky s autorovou tvůrčí cestou k umění a jeho další výtvarnou náplní. Aleš se nevěnuje jen malbě a kresbě obrazů, ale také ilustracím a taterskému umění. Výstava čítá převážně jemné a detailní kresby tužkou a tuší, ale objevuje se i malba olejem, což nepřipouští jakoukoli jednotvárnost dojmu návštěvníka. Tvorba autora se opírá především o realitu. Snaží se upozornit na předměty kolem sebe, které jsou v dnešní uspěchané době často přehlíženy. Jeho tvorba je srozumitelná, přesto vzbuzuje v divákovi spoustu otázek a emocí. Účastnil se několika samostatných výstav a je zastoupen v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.

    Kromě audio zážitků byla vernisáž opět provázena hudebním vystoupením. Svěžím zpěvem naladila publikum Zuzana Štanclová, žákyně Základní umělecké školy Zábřeh, kterou vede paní učitelka Hadová. Na klavír doprovázela Martina Valentová.

           1. února v 17.00 hodin zveme na vernisáž fotografií Martina Strouhala – Po stopách Eskymo Welzla.

    V minigalerii budou vystavovat své práce děti z Mateřské školy Strejcova ze Zábřeha.

Top