•      V úterý 30. května se v Kulturním domě Zábřeh konal Slavnostní koncert žáků školy.

         Pohodové tóny jazzového orchestru Junior big band vystřídali Piráti z Caribiku v podání žáků studijního zaměření elektronických klávesových nástrojů. Kytarový orchestr vnesl svým Danze del Viento exotiku jihoamerických harmonií. Ze sólistů se představili úspěšní vítězové letošních soutěží žáků ZUŠ klavíristé Marie Hofingerová a František Dvořák i houslista Kryštof Kolčava. Literárně-dramatický obor reprezentoval přednes prózy v podání Sophie Blaháčkové a Ondřeje Hoška. Pěvecké oddělení vystupovalo v doprovodu nových komorních seskupení – klavír, kytara a smyčcové nástroje. Společně zrealizovali písně Little House a The Power of Love se sólistkami Janou Jedelskou a Barborou Frýdovou.

         Celý koncert slovem provázela paní učitelka Lenka Hadová. Vysvětlila podtitul Slavnostního koncertu, konaného v rámci celorepublikového happeningu základních uměleckých škol ZUŠ Open, a přiblížila slovem i videoprojekcí vznik nadace Magdalény Kožené. Představila projekt ZUŠ Open, do kterého se přihlásilo 355 ZUŠ z celé republiky a který má posílit a zviditelnit aktivity základních uměleckých škol.

         Dechový orchestr školy, který před týdnem přivezl 1. místo z Ústředního kola Soutěžní přehlídky dechových orchestrů ZUŠ a také diplom Absolutního vítěze soutěže v kategoriích do a nad 45 členů, zahájil druhou polovinu koncertu. Nechybělo taneční oddělení se dvěma sólovými tanci Terezy Frýdové a Sáry Salloum s využitím efektu přední projekce. Na pódiu promluvili i zástupci jednotlivých oddělení školy, vyzvedli úspěšné projekty a soutěže, výtvarné oddělení přidalo zdařilou animaci tvorby obrazu.

         Zkrátka „hudebka“ se opět představila!

Top