•        Téměř stovka dětí Nauky o hudbě se vystřídala v koncertním sále ZUŠ při příležitosti uctění památky významného pedagoga a hudebního skladatele Pavla Jurkoviče s podtitulem „I děti nauky o hudbě mohou mít svůj koncert“.

           Proč tedy tento podtitul? Úkolem tohoto předmětu je naučit žáky teoretickým znalostem, které jim pomohou při hře na hudební nástroj, a rozvíjet intonační, rytmické, pohybové a sluchové dovednosti. Není tedy běžné, že děti vystupují v rámci tohoto předmětu na koncertech, protože hlavním úkolem je výuka hudební teorie. Před námi byla velká výzva, zda takovou akci zvládneme. Děti přišli podpořit rodiče, prarodiče, sourozenci i přátelé a koncertní sál byl plný do posledního místa. Na pódiu se vystřídaly všechny ročníky včetně přípravky. V programu byly pěvecké, taneční, pohybové, rytmizační i instrumentálními výstupy s použitím Orffových hudebních nástrojů. Všechny písničky, které zazněly, pan Jurkovič hudebně upravil nebo k nim složil hudbu.

           Závěr vyvrcholil dvěma skladbami pro velký sbor. Písničku s názvem Blahopřání napsal a věnoval pan Jurkovič všem, kdo mají rádi hudbu a kdo se jí věnují. Loučení s písničkou byla společná píseň, kterou se děti rozloučily a uzavřely celý program.

     

    Děkujeme všem žákům, kteří se zapojili a dokázali tak, že i Nauka o hudbě může mít svůj koncert.

Top