•        Dne 14. května 2017 se v Katolickém domě uskutečnil koncert ZUŠ ke Dni matek. Žáci naší školy si pro maminky i babičky připravili pěkný, různorodý repertoár. Koncert zahájila malá Eva Baslerová, která za kytarového doprovodu pana učitele Petra Johna zahrála na zobcovou flétnu písničku Rozvíjej se, poupátko. Lidovou písní Teče voda, teče potěšila srdce maminek svým zpěvem starší žákyně Kateřina Bezchlebová. V lidovém a pohádkovém duchu se nesla i další část programu. Zazněla například píseň Voda, voděnka, Jak se budí princezny či Nes mě loďko. Poslední dvě zmiňované písně, které zněly takřka autenticky pohádkově, nacvičil flétnový soubor pod vedením paní učitelky Gabriely Kubíčkové. Starší žákyně ze třídy pana učitele Johna zazpívaly hity od Marie Rottrové či Heleny Vondráčkové. Svým hlasovým projevem zaujala Klára Balcárková, která vtáhla všechny posluchače do slavného muzikálu Hair. V závěru koncertu zazněla i klasická kytara v podání kytaristů Markéty Žalio a bratrů Skalických ze třídy Jany Kuzníkové. Velmi zajímavě působila prezentace žáků EKN, které připravil pan učitel Ivo Čermák. Po své sestře Sabině se na závěr vystoupení představil letošní absolvent EKN Patrik Eliáš. Skladbami Noční obloha a Scarabeus od soudobého autora Ľudovíta Kuruce vytvořil pěknou tečku.

    Koncert probíhal v přátelské atmosféře a žáci i učitelé byli z rukou pana starosty a Karola Ozorovského odměněni kytičkou a milým dárkem.

Top