•  Ještě nedávno jsme zahajovali nový školní rok, ale dny i měsíce nabraly tak rychlý spád, že před námi najednou září konec roku a s ním spojené absolventské zkoušky a koncerty. Zkoušky byly úspěšně složeny a absolventi vystupují před veřejností, svými přáteli a nejbližšími s repertoárem, který si poctivě připravovali a ve kterém zúročí vše, co se v základní umělecké škole naučili.

    V letošním školním roce absolvovalo hudební obor dvacet osm žáků. Ve středu 26. dubna úspěšně složilo další zkoušku, a to zkoušku tak trochu osobní, prvních dvanáct interpretů. 1. Absolventský koncert završil sedmileté působení na prvním stupni nebo další čtyřleté studium na stupni druhém. Publikum vyslechlo nejen zajímavý repertoár, různorodé žánry hudby, ale také malé medailony o každém z absolventů. Ty před koncertem vyzpovídala Eva Vurstová, která jednotlivé výstupy provázela mluveným slovem. Tak se stal tento podvečer pro posluchače i interprety osobnějším a důvěrnějším.

    2. Absolventský koncert představí ve středu 17. května dalších čtrnáct žáků.

                                                                                                                                                               Srdečně zveme

Top