• V podvečer dne 23. 2. 2017 se uskutečnil Koncert dechového oddělení naší ZUŠ. Zazněly na něm skladby velkého slohového rozpětí, od autorů renesančních až po současné. Slyšet jsme mohli téměř všechny dechové nástroje, které se ve zdejší ZUŠ vyučují. Rozezněly se zobcové a příčné flétny, hoboj, klarinety, lesní rohy, trubka, pozouny, baryton i tuba v doprovodu klavíru, violoncella i kytary. Program obohatil flétnový soubor a žesťový kvintet. Zvukově zajímavé bylo spojení dvou na první pohled nesourodých nástrojů – lesního rohu a kytary. Díky patří všem učitelům a korepetitorkám, kteří žáky na vystoupení dobře připravili. Koncert probíhal v pokojné atmosféře a věříme, že na posluchače ze skladeb, které vyslechli, dýchlo něco z krásy a kouzla hudby.

Top