• Do školního kola soutěže, konaného počátkem února v koncertním sále ZUŠ, se přihlásilo celkem 25 klavíristů různých věkových kategorií.

  Do okresního kola, které se konalo v Mohelnici dne 22. února 2017, postoupilo z naší školy 15 žáků. Celkový počet soutěžících ze ZUŠ Šumperk, Mohelnice, Zábřeh a Loštice byl 32.

  Předsedkyně poroty, profesorka Střelcová z Pedagogické fakulty UP Olomouc, nešetřila chválou na adresu soutěžících i jejich pedagogů, uznale hodnotila soutěžní repertoár i jednotlivé výkony. Prohlásila: „Slyšeli jsme opravdu nádherné výkony a je skutečně nutno děti obdivovat. Vyrůstají z nich ušlechtilé bytosti!“

  Umístění našich žáků:

  0. kategorie

  Anna Kaňková                            2. místo
  Lucie Planičková                         3. místo

  I. kategorie

  Filip Kopecký                              1. místo
  Jan Dobiáš                                 2. místo
  Barbora Měšťánková                    2. místo

  II. kategorie

  Matylda Kašparová                     2. místo
  Eliška Klimešová                        2. místo

  III. kategorie

  Taťána Nesporá                         2. místo
  Adéla Smrčková                        2. místo

  V. kategorie

  Marie Hofingerová                     1. místo
  Lucie Mrákavová                       1. místo s postupem
  Tereza Nováková                       2. místo

  VI. kategorie

  Agáta Křížová                           1. místo
  Vojtěch Matěj                           2. místo

  VIII. kategorie

  František Dvořák                       1. místo s postupem

   

  Zvláštní cena:

  František Dvořák                       ocenění za mimořádný výkon
  Lucie Mrákavová                        ocenění za interpretaci skladeb B. Martinů

   

  Všem žákům i jejich pedagogům srdečně gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

Top