• Již popáté vycházely hvězdy v kostele sv. Barbory. Bývalí žáci Základní umělecké školy Zábřeh se představili v neděli 12. února v rámci cyklu Bravo na Koncertu mladých talentů s podtitulem „Když hvězdy vycházejí“.

    Eliška Hrochová, studentka kroměřížské konzervatoře, rozezněla chrámový prostor zpěvem písní českých autorů Bedřicha Smetany, Luboše Sluky a Jaroslava Křičky za klavírního doprovodu Martina Hrocha. Veronika Foltýnová, studentka hry na příčnou flétnu na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci, si vybrala k interpretaci náročnou skladbu Choreae vernale od Jana Nováka. 1. větu Sonáty d moll Leopolda Koželuha a Nocturno Johna Fielda bravurně zvládla klavíristka Veronika Kordasová, studentka Ostravské univerzity. Nemohl chybět nástroj, který k chrámovým prostorám neodmyslitelně patří. Na varhany zazněly skladby Marcela Duprého a Loiuse Vierneho v podání Kristýny Novotné, která studuje také konzervatoř v Kroměříži.

    Pozvání přijali dva hosté, Filip Hrubý a Nella Mazáčová, oba studující brněnské gymnázium s uměleckou profilací. Filip Hrubý zahájil koncert varhanními skladbami Toccata terza Girolama Frescobaldiho a Preludium a fuga Johanna Sebastiana Bacha. Nella Mazáčová usedla za klavír se Skřivánkem Michaila Ivanoviče Glinky a Etudou Alexandera Skrjabina.

    Všem interpretům patří velké uznání a díky za skvělé výkony, kterými potěšili své bývalé pedagogy, přátele a všechny příznivce hudby, a dokázali tak, že jejich hudební cesta po absolvování ZUŠ neskončila, ale dál se vyvíjí a bude tyto umělce provázet po celý život.

Top