• V pondělí 19. 12. 2016 se setkaly děti z mateřských a základních škol v Bušíně a Olšanech na tradičním vánočním koncertě, který pro ně připravili žáci ZUŠ Zábřeh z poboček v těchto obcích. Jako hosta si opět přizvali žáky pěveckého oddělení ze Štítů, které připravuje paní učitelka Eva Grúzová.

    Na diváky čekal pestrý program složený z vánočních písní nejen českých, ale i slovenských, německých, anglických nebo amerických. Nechyběly písně lidové a děti nejvíce potěšily známé pohádkové písničky, které si zpívaly spolu s malými zpěvačkami. Ty si přivezly malované kulisy i pestré kostýmy princezen i Popelky nebo Nastěnky. Dále vystoupili žáci dechového, klávesového, strunného a smyčcového oddělení, žáci ze tříd nauky o hudbě se za doprovodu fléten a Orffových nástrojů představili v tradiční anglické koledě Dobrý král Václav.

    Návštěvníci koncertu si odnášeli malé poučení, ale především sváteční atmosféru a úsměvy na tváři. Poděkování patří vedení obce Bušín za vstřícnost při organizaci celé akce a všem pedagogům za přípravu žáků na vystoupení.

Top