• V neděli 11. prosince se v odpoledním čase zaplnil sál naší ZUŠ posluchači, kteří si přišli odpočinout od nákupního shonu s přáním svátečního naladění a malého zastavení.

    Adventní koncert, který je příležitostí ke ztišení a zklidnění, zahájilo žesťové kvinteto, jehož jasný zvuk vystřídaly sólové housle v rozjímavém preludiu. Do obdobného duchu se naladily tóny klavíru, lesního rohu, flétnového dua, houslí, zpěvu sólového i působivého tria ve složení Zuzana Štanclová a Tereza a Barbora Frýdovy. V poněkud odlišném duchu, oslavujícím nadcházející svátky, vystoupily se svou scénkou žákyně literárně-dramatického oboru. Hudební program uzavřely varhany, které zazněly díky zvukovému přenosu ze třídy umístěné nad koncertním sálem.

    Nejvýraznějším prvkem a pojítkem koncertu bylo průvodní slovo, které si připravila Eva Vurstová. Básně Věry Gajdošíkové, které se díky přednesu průvodkyně dotýkaly samotného nitra člověka, byly přesně tím, co posluchač chtěl nalézt. A tak byl v závěru koncertu ve tvářích posluchačů patrný pokoj, láska, víra i naděje – čtyři pomyslné svíčky na adventním svícnu, které by měly svítit o Vánocích v každém domově.

Top