• Opět se rok s rokem sešel a základní umělecká škola si jako tradičně připravila program pro děti z předškolních tříd mateřských škol. Do sálu se podívalo asi dvě stě dětí ze Zábřeha i okolí, na které čekala procházka čtyřmi ročními obdobími. Každou z částí uvedla klavírní ukázka z Vivaldiho Čtvero ročních dob, dále pak následovaly nejrůznější písničky, básničky a hra na nástroje motivované roční dobou. Na pódiu se objevily kromě klavíru i kytary, housle, flétna a trumpeta, v popředí seděly zpěvačky a pod pódiem čekali na svůj výstup žáci dramatického a tanečního oboru. Atmosféru dokresloval strom s květy, jablky, barevným listím a nakonec i se sněhem.

    Jaro symbolizovala flétnička a velikonoční říkanky, v létě jsme zavzpomínali na táboření, zasnili se při pomyšlení na dva roky prázdnin a nechali se unést krásnou tanečnicí. Podzim se svými barvami přinesl hříbkové hádanky, prověřil houbařské znalosti a do zimy se přehoupl oblékací písničkou. Zima přišla na ten šup s housličkovou melodií, a protože koled si ještě užijeme, rovnou jsme všechno shrnuli v písničce Jaro, léto, podzim, zima, kterou v refrénu zpíval celý sál.

    Při odchodu si některé děti pobrukovaly a možná doufaly, že dostanou nějaký hudební nástroj pod stromeček. Snad se podařilo děti inspirovat a brzy se s nimi setkáme v některém z oborů naší zušky.

Top