• Celkem patnáct výstupů si pro posluchače Podzimního koncertu, konaného v úterý 15. listopadu, připravili žáci naší školy, aby hudbou zpříjemnili a rozehřáli smutné počasí. Rodiče, prarodiče, přátelé, kamarádi a spolužáci mohli zhlédnout první výsledky letošního školního roku. Do nastudování programu se zapojilo klavírní, dechové, kytarové, pěvecké a klávesové oddělení. Obecenstvu byl předložen žánrově i stylově velmi pestrý výběr skladeb především soudobých autorů.

    Klavírní skladbičky čerpaly většinou z tvorby českých autorů, kytary představily skladatele ze Švédska, Španělska a Argentiny. Lesní roh byl názvu koncertu tematicky nejblíže, neboť si vybral skladbu George Barbotea Podzim. Dva interpreti pěveckého oddělení si troufli na současné moderní písně, které má ve svém repertoáru britská zpěvačka Adele. Také keyboardy zvolily soudobého autora Ludo Kuruce a  již názvy skladeb Scarabeus a Busssinesman napověděly, že budou zajímavé a efektní. Klarinetový výstup vsadil na klasiku a zařadil náročný koncert Leopolda Koželuha. Árie Cherubína z Figarovy svatby Wolfganga Amadea Mozarta celý koncert zakončila.

    Věříme, že se žákům podařilo posluchače potěšit a naladit na další akce, které konec kalendářního roku nabízí.

    První z nich bude Adventní koncert konaný 11. prosince v kostele svaté Barbory v 15.00 hodin.

                                                                                           Srdečně Vás všechny zveme!

Top